Bestyrelsen

Bestyrelse er den øverste ledelse i foreningen.

Bestyrelsen bliver valgt af organisationens medlemmer og har til opgave at forestå den overordnede ledelse af organisationen.

Der er bestyrelsesvalg for KHI hvert år i marts (3. onsdag i marts)!

Formand:

Ruben Beck Madsen
Bjørnøvænget 61, Drejens
6000 Kolding

Tlf.: 61 20 19 83
Mail: fmd@khidraet.dk

Kasserer:

Louise Jakobsen

Mobil: 25 59 21 67

Mail: kasserer@khidraet.dk

Næstformand:

Lykke Christiansen

Mobil: 60 17 60 31

Mail: nfmd@khidraet.dk

Bestyrelsesmedl.:

Bjarne Jakobsen

Mobil: 

Mail: Bjarne_81@hotmail.com

Bestyrelsesmedl.:

Anders Neupart

Mobil: 60 46 83 00

Mail: aneupart@hotmail.com

Suppleanter:

Regin Jacobsen

Mobil: 60 37 71 70

Anders Peter Vejby Geil

Mobil: 25 39 16 03

Redaktør:

Louise Jakobsen

Bjørnøvænget 61
6000 Kolding

Mobil: 60 37 71 70

Mail: hockey@khidraet.dk

Idrætsgrene

Boccia:

Bjarne Jakobsen

Mobil: 31 24 98 27

Mail: boccia@khidraet.dk

Hockey:

Lykke Christiansen

Mobil: 60 17 60 31

Mail: hockey@khidraet.dk